CURRICULUM VITAE

 

DADES PERSONALS:

DATA DE NAIXEMENT: 14 d'agost de 1.961.

LLOC DE NAIXEMENT: Girona.

CORRESPONDÈNCIA: Apartat de correus 24 17080-GIRONA

E-MAIL: miquel@posets.com

TELÈFON: 972 20 57 89

MÒBIL: 608 49 67 86

COL·LEGIAT NÚM. 23.581 (Doctors i Llicenciats de Catalunya).

WEB PERSONAL: http://makalu.bizland.com

 

DADES ACADÈMIQUES:

  E.G.B. Títol de Graduat Escolar (Girona).

  B.U.P. Títol de Batxiller (Girona).

  C.O.U. i selectivitat (Girona).

  Llicenciat en Geografia,  especialitat Geografia General,  per l'universitat de Barcelona l'any 1.988.

  Master en Direcció de Personal i Psicologia Industrial a l'E.A.E. de Barcelona l'any 1.988.

  Curs de Marketing a l'empresa Argos Vergara, S.A.

  Curs de Comptabilitat Empresarial amb IVA a l'empresa  Gerente, SL.

  Curs  "Societat i Territori a la fi del segon mil·leni" a la Caixa de Pensions.

  Curs "Multiscope V.2" a l'empresa SPOT IMAGE a Toulouse.

  Curs "ArcVIEW" a l'empresa ECAFIR, SL.

  Curs  "La inversión en bolsa ante la unidad monetaria europea" a la Caixa de Pensions.

  Seminari "Retrobar la Costa Brava. Projecte de Turisme Cultural" per la Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana i Societat Antropogeogràfica a Barcelona.

  Jornada Tècnica: "La creació d'empreses situació actual i perspectives" a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

  Titular i professor del centre d'ensenyament a distància "HYPARION-CENTRE D'ENSENYAMENT A DISTANCIA".  Cursos impartits i redactats: "Curs a distància d'organització de viatges i planificació d'itineraris turístics" i "Curs pràctic de cartografia". Centre autoritzat per Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per ordre del dia 2 d'agost de 1.988 i anunciat al DOGC (Núm. 1042, dia 12-09-1988).

 

ALTRES CONEIXEMENTS:

  Els coneixements adquirits per la pràctica professional són:

Gestió empresarial: gerència, comptabilitat i anàlisi financer, fiscal, personal i marketing.

Geografia: topografia, digitalització automàtica (CAD), restitució i fotointerpretació de fotografies aèries, teledetecció d'imatges satèl·lit, S.I.G. (sistemes d'informació geogràfica), estudis de mercat, planificació turística, estudis cadastrals de finques urbanes i rústegues, inventaris, valoracions i plans de gestió forestals, plans generals urbanístics i estudis del medi ambient.

Informàtica: sistemes operatius (MSDOS i WINDOWS), programació (VISUAL BASIC), procesadors de textes (WORSTAR, WORDPERFECT, WORD i HTML), disseny (AutoCAD), base de dades (DBASE i ACCESS), fulls de càlcul (LOTUS 123 i EXCEL), edició de pàgines WEB (HTML, JAVA i JAVASCRIPT) i específics de geografia tals com SURFER (topografia), MULTISCOPE (teledetecció), ARCVIEW i l'IDRISI (S.I.G.).

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

 

ALTRES ACTIVITATS:

Congressos:

  Organitzador  del  "VIII ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA Y JÓVENES GEÓGRAFOS" a la ciutat de Barcelona en l'any 1.986. Amb la participació d'unes 200 persones i la publicació d'un llibre resum de les activitats i conferències. Col·laboració de la CIRIT, Fundació Bofill, Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

  Membre del comité organitzador del "REGIONAL CONFERENCE OF MEDITERRANEAN COUNTRIES" a la ciutat de Barcelona a l'any 1.987. Amb la participació d'unes 500 persones i a nivell internacional. Publicació de les activitats i conferències.

  Assistent a la "I JORNADA DEL GEÒGRAF PROFESSIONAL A CATALUNYA" a la ciutat de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

  Organitzador de la Jornada Tècnica: "LA PROFESSIÓ DE GEÒGRAF: NOVES PERSPECTIVES" a Barcelona el dia 2 de març de 1.989 a l'Hotel Majestic de Barcelona.

Conferències:

  "La geografia actual versus la nova geografia professional" a la seu de la Societat Antropogeogràfica a Barcelona el dia 13 d'octubre de 1.988.

  "Consulting geográfico: una experiencia piloto" a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el dia 5 de maig de 1.989.

  "Resultat d'un estudi de mercat realitzat a escala nacional aplicat als professionals de la geografia" en el Hotel Majestic de Barcelona el dia 24 de maig de 1.989.

Articles publicats:

  "Molt treballats i mal alimentats". Revista Muntanya. C.E.C. Barcelona 1.985.

  "Yo investigo, tú  investigas, él investiga, ¿nosotros investigamos?" VIII  ENCUENTRO  DE ESTUDIANTES DE  GEOGRAFÍA Y JÓVENES GEÓGRAFOS. Comunicación. Santander 1.985.

  "Les vaques pugen,  els isards baixen,  doncs ...  a les quatre plourà". Revista Muntanya. C.E.C. Barcelona 1.986.

  "¿Progreso? ¿Subdesarrollo? Un caso muy particular: la geografía". IX ENCONTRE  D'ESTUDIANTS  DE  GEOGRAFIA I JOVES GEÒGRAFS. Comunicació. Barcelona 1.986.

  "Geografia y sociedad: por la reconversión de la geografia en los nuevos planes de estudio".  IX  ENCONTRE  D'ESTUDIANTS DE GEOGRAFIA I JOVES GEÒGRAFS. Comunicació. Barcelona 1.986.

  "Resum de la IX Trobada d'Estudiants de geografia i joves geògrafs". Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Número 6. Barcelona 1.986.

Premis:

  Finalista del "Premi Príncipe de Asturias". Treball presentat: "Ordenación territorial  del Parque Natural de  Sant  Maurici  i Aigües Tortes" l'any 1.983.

  Subvenció de l'Ajuntament de Barcelona pel projecte  HYPARION-CONSULTING GEOGRAFIC, S.A. com millor iniciativa jove empresarial de 1.989.

  Premi Banco Hispano Americano pel projecte empresarial HYPARION-CONSULTING GEOGRÀFIC, S.A. l'any 1.989.

  Premi FAD de disseny pel  treball de restauració d'espais naturals al projecte del Volcà El Croscat (realitzat el projecte d'ordenació dels talussos).

Treballs d'investigació:

  Expedició científica i alpina Girona - Adrar N Deren Marroc-84. Estudi de la geomorfologia glaciar de l'Atlas.

  Expedició científica a les muntanyes saharianes Algèria-85. Estudi de la toponímia dels accidents del relleu de l'Atlas.

  Estudi dels genèrics d'elevacions del terreny al Pirineu "TUC" i "TUCA" any 1986.

PRINCIPALS PROJECTES REALITZATS:

  Els projectes més importants realitzats, d'un total de més de 500, fets fins a la data són els següents:

Gener 1.989: Projecte d'electrificació de la segona i tercera fase de l'urbanització "Les Roquetes" situada en el T.M. de Vilanova del Vallès (Barcelona).

Febrer 1.989: Elaboració de la cartografia de base i toponimia (set fulles a escala 1:10000) del Pla Especial del Parc Natural de la Conreria - Sant Mateu (serralada de Marina).

Març 1.989: Pla parcial Montilivi II situat en el T.M. de Girona.

Abril 1.989: Estudi d'informació geogràfica sobre el Parc Nacional de Sant Maurici, d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici (Lleida).

Maig 1.989: Estudi de localització d'industries metelúrgiques per a la realització d'un plan de marketing per la província de Barcelona.

Juny 1.989: Modificació de les normes subsidiàries de l'urbanització "Cal Ferrer Pagès" situada en el T.M. de Vilobí d'Onyar (Girona).

Juliol 1.989: Projecte de urbanització de "Can Moragues" situat en el T.M. de Vidreres (Girona).

Setembre 1.989: Estudi socioeconòmic del municipi de Castelldefels (periode 1.975-1.990).

Octubre 1.989: Assessorament per a la construcció de la planta generadora d'energia elèctrica de la incineradora d'escombreries de Girona situada en el T.M. de Campdorà (Girona).

Novembre 1.989: Elaboració de la cartografia de base de la comarca del Baix Penedès (Tarragona) a escala 1:25000.

Desembre 1.989: Projecte de urbanització de la unitat d'actuació II "L'Esglèsia" situada en el T.M. de Sant Dalmai (Girona).

Gener 1.990: Projecte de urbanització de "L'Empalme" situat en el T.M. de Vilobí d'Onyar (Girona).

Març 1.990: Projecte de urbanització "Can Gonac" situat en el T.M. de Riudarenes (Girona).

Maig 1.990: Estudi econòmic d'explotació de l'empresa Mines d'Olot, S.A. per realitzar la seva compra situada en el T.M. d'Olot (Girona).

Juny 1.990: Projecte de remodelació del cementiri municipal de Navarra.

Juliol 1.990: Restitució a escala 1:10000 del municipi de El Ballestar (Castelló de la Plana).

Agost 1.990: Restitució a escala 1:10000 del municipi de Vilaller (Lleida).

Setembre 1.990: Cartografia de base i mapa urbanístic de la comarca de l'Alt Camp (Tarragona) a escala 1:25000.

Octubre 1.990: Topografia de la pista de proves d'investigació de l'automòbil de Catalunya (IDIADA) situat en el T.M. de la Bisbal del Penedès (Tarragona).

Novembre 1.990: Topografia del P.P. "La Plana del Florit" situat en el T.M. de Les Cabanyes (Tarragona).

Desembre 1.990: Mapa de Catalunya 1:250000 de classificació de les diferents conques hidrogràfiques i la seva catalogació.

Gener 1.991: Topografia de la minicentral elèctrica de Soutinho (Portugal).

Febrer 1.991: Topografia de la minicentral elèctrica d'Embid de la Ribera en el T.M. de Calatayud (Zaragoza).

Març 1.991: Restitució a escala 1:10000 dels municipis de Rialp, Sort, Baix Pallars i Soriguera (Lleida).

Abril 1.991: Restitució a escala 1:10000 dels municipis de Lès i Bossost (Lleida).

Maig 1.991: Topografia de la minicentral elèctrica de Vallespir (Lleida).

Juny 1.991: Topografia i projecte d'acondicionament dels camins Martinet-Villec,

Prullans-Ardòvol, Sta. Eugènia-Nas de Girona.

Juliol 1.991: Topografia de la minicentral elèctrica de Romadriu (Lleida).

Agost 1.991: Projecte de planificació hidrològica pels regadius de la regió de Castejón de Valdejasa (Zaragoza).

Setembre 1.991: Topografia de la minicentral elèctrica de Montenartró (Lleida).

Octubre 1.991: Mapa forestal 1:50000 de les fulles ILLUECA, NAVASCUES i LANAJA.

Novembre 1.991: Topografia dels camins Torn-Sallent i St. Aniol de Finestres-Mieres de Girona.

Desembre 1.991: Cartografia a escala 1:25000 de la Reserva Nacional de Caça "Montes Universales" de la província de Terol.

Gener 1.992: Programa de Restauració de l'explotació del volcà El Croscat situat en el T.M. d'Olot (Girona).

Febrer 1.992: Realització dels treballs topogràfics per a concretar sobre el terreny les parcel·les resultants de la reparcel·lació de Can Via (1ª fase) situada en el T.M. de Sta. Coloma de Cervelló (Barcelona).

Març 1.992: Redacció d'una quarta opció de restauració del volcà El Croscat situat en el T.M. d'Olot (Girona).

Abril 1.992: Realització de la concreció sobre el terreny de les parcel·les del projecte de reparcel·lació de Can Via (2ª fase) situada en el T.M. de Sta. Coloma de Cervellò (Barcelona).

Maig 1.992: Confecció d'un mapa topogràfic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a escala 1:25000.

Juliol 1.992: Projecte de jardineria de la zona verda "La Figuereta" a la carretera de Lleida a Sort en el T.M. de la Pobla de Segur (Lleida).

Setembre 1.992: Redacció del projecte de urbanització "Las Colinas" (pressupost de més de 2.000 millons de pts. en obres) en el T.M. d'Olivella (Barcelona).

Octubre 1.992: Plànol a escala 1:10000 de diverses finques forestals situades als Ports de Besseit (Terol).

Novembre 1.992: Cartografia a escala 1:5000 del barranc d'Urse situat en el T.M. d'Alins (Lleida).

Desembre 1.992: Cartografia a escala 1:25000 dels municipis d'Alins, Farrera, Lladorre, Llavorsí, Esterri de Cardós, Vall de Cardós i Tírvia situats al Pallars Sobirà (Lleida).

Gener 1.993: Restitució a escala 1:2000 de la vall del riu Romadriu en el T.M. de Rialp i Llavorsí (Lleida).

Octubre 1.993: Estudi cartogràfic, cadastral i registral del pantà de Rens en el T.M. d'Ager (Lleida).

Novembre 1.993: Projecte del camí de circunvalació del poble de Valdevià situat en el T.M. de Vilopriu (Girona).

Desembre 1.993: Pla especial d'infraestructures i reforma interior de l'urbanització "Las Colinas" en el T.M. d'Olivella (Barcelona).

Gener 1.994: Sistema d'Informació geogràfica per a ser consultat per IBERTEX de les dades generals de tots els països del món.

Febrer 1.994: Actualització topogràfica i ubicació de les edificacions de l'urbanització "Las Colinas" a escala 1:2000 en el T.M. d'Olivella (Barcelona).

Març 1.994: Projecte dels accesos a la urbanització "Las Colinas" des de la carretera BV-241 en el T.M. d'Olivella (Barcelona).

Juny 1.994: Restitució fotogramètrica de l'urbanització "Mas Llunès" a escala 1:500 situada en el T.M. de Bescanó (Girona).

Juliol 1.994: Direcció d'obres de la construcció d'un tallafocs al voltant de l'urbanització "Las Colinas" situat en el T.M. d'Olivella (Barcelona).

Novembre 1.994: Estudi cadastral i valoració de les propietats de l'empresa inmobiliaria Gramuli, S.L.

Desembre 1.994: Mapa d'usos del sòl d'un sector del T.M. de Llampaies (Girona).

Febrer 1.995: Pla parcial de l'urbanització "Mas Llunès" situada en el T.M. de Bescanó (Girona).

Abril 1.995: Projecte de compensació i reparcel·lació de l'urbanització "Mas Llunès" situada en el T.M. de Bescanó (Girona).

Febrer 1.997: Inventari, valoració i gestió econòmica de la finca forestal "Coll de Cabra" situada en el T.M. de Premià de Dalt (Barcelona).

Gener a juny 1.998: Disseny d'un Sistema d'Informació Geogràfica turístic de tots els països del món.

Octubre 1.998: Replanteig de la línea de protecció marítimo terrestre del casc urbá de El Port de la Selva (Girona).

Març 1.999 a desembre 2.000: Assessorament contable i financer a l'empresa S.R.C. S.L. de La Jonquera (Girona).

Agost 1.999: Topografia i replanteig de la depuradora de Binèfar (Osca).

Novembre 1.999: Replanteig de la línea de protecció marítimo terrestre del T.M. de L'Escala (Girona).

Febrer 2.000: Replanteig de la línea de protecció marítimo terrestre de una part del municipi de Torroella del Montgrí (Girona).

Abril 2.000: Replanteig de la línea de protecció marítimo terrestre de una part del municipi de Tossa de Mar (Girona).

Any 2.000-2.001: Redacció de la web http://www.hyparion.com (tema: turisme i geografia) i http://makalu.bizland.com (tema: muntanya).

Desembre 2.000: Topografia de la planta de gas situada al T.M. Setcases (Girona).

Maig 2.001: Plànol de la masia i finques de Can Janoher situada a Llofriu T.M. Palafrugell (Girona).

Juny 2.001: Endegament de la llera del riu Anyet al seu pas pel T.M. Sant Climent Sescebes (GIrona).

Octubre 2.001: Medició amb GPS de la ubicació de la piscifactoria del T.M. de L'Escala (Girona).

Desembre 2.001: Replanteig de la linea de protecció marítima terrestre del Passeig del Mar del T.M. de Palamós (Girona).

Febrer 2.002: Projecte del col.lector que passa per la carretera GI-555 en el T.M. Sils (Girona).

Maig 2.002: Projecte del camí de ronda que va de Tamariu a la Cala d'Aigua Gelida al T.M. Palafrugell (Girona).

 

PUBLICACIONS:

Cartografia  de  base i urbanística digital de  la  Comarca  de l'Alt Camp a escala 1:40.000.

Editat per: Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Dipòsit legal: T-1395-91 Any 1.991

Cartografia  de  base digital de la Comarca del Baix Penedès a escala 1:40.000.

Editat per: Consell Comarcal del Baix Penedès.

Dipòsit legal: T-932-92 Any 1.992

Guia excursionista i mapa topogràfic a escala 1:25.000 del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Editat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Any 1.993 - 3.000 exemplars.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Ajudant de topografia i topògraf a l'empresa I.T.C.  de  Girona durant cinc anys.

Psicòleg  industrial  a l'empresa GERENTE, S.L.  de  Barcelona durant dos anys (86-87).

Vocal  tècnic  de  la  Junta  de  Compensació "Las  Colinas"  d'Olivella (Barcelona) durant quatre anys (93-96).

Cap  d'Administració de l'empresa  inmobiliaria  GRAMULI, S.L. d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) durant quatre anys (93-96).

Secretari  de  la  Junta de Compensació "Mas Llunès" de  Bescanó (Girona) durant tres anys (94-96).

Actualment sóc:

Gerent  de l'empresa  HYPARION-Consulting  Geogràfic, S.A.  de Girona  des de l'any 1.988.  Dedicada a realitzar  projectes  de cartografia, urbanisme i medi ambient.

Gerent de l'empresa ATLAS SIG-HYPARION, S.L.  de Girona des de l'any 1.999. Dedicada a donar informació turística, geogràfica i de muntanya.

Titular  del centre d'ensenyament a  distància  HYPARION-CENTRE D'ENSENYAMENT A DISTANCIA des de l'any 1.988. Imparteix cursos de cartografia i turisme.

 

AFICIONS:

Soci  del  National  Geographic, Centre  Excursionista  de Catalunya i del R.A.C.C.Colegio de geógrafos


Amb la pràctica del muntanyisme he realitzat sortides a les principals serralades més properes: Atlas (Marroc  i Algèria), Alps (França, Italia,  Suïssa,  Austria i Eslovènia),  Pirineus, Gredos, Guadarrama i Sierra Nevada.


© Miquel J. Pavón i Besalú. Año 2.001.

[Menú principal][Blog][HYPARION][Kritika al Sistema][Argudell][Fincas en venta][Dominios en venta]